Thứ Tư, 14/10/2020 17:27

HPG: Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201014_20201014 - HPG - Cong bo thong tin ket qua kinh doanh Quy III.2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • HU3: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 (14/10/2020)
  • VMC: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ) (14/10/2020)
  • VC9: Báo cáo tài chính quý III năm 2020 - cơ quan công ty (14/10/2020)
  • NVL: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty và sửa đổi điều lệ công ty (14/10/2020)
  • TLD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8. Điều lệ công ty sửa đổi và giấy chứng nhận ĐKCK thay đổi lần 2 (14/10/2020)
  • GEG: Nghị quyết HĐQT về việc không tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc (14/10/2020)
  • VHC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (14/10/2020)
  • SBA: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (14/10/2020)
  • MWG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (14/10/2020)
  • MBS: Nghị quyết HĐQT về việc thiết lập hạn mức tín dụng với VCB (14/10/2020)