Thứ Tư, 14/10/2020 17:19

GEG: Nghị quyết HĐQT về việc không tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc không tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc  như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201014_20201014 - GEG - CBTT NQ so 33 vv Khong tai bo nhiem PTGD.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • VHC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (14/10/2020)
  • SBA: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (14/10/2020)
  • MWG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (14/10/2020)
  • MBS: Nghị quyết HĐQT về việc thiết lập hạn mức tín dụng với VCB (14/10/2020)
  • Lãi ròng quý 3 của Nhiệt điện Hải Phòng tăng hơn 88% (14/10/2020)
  • Doanh thu giảm, lãi ròng quý 3 của KTC vẫn gấp 2.4 lần cùng kỳ (15/10/2020)
  • DND: Thông báo ký hợp đồng với công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (14/10/2020)
  • THS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (14/10/2020)
  • TTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (14/10/2020)
  • NGC: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (14/10/2020)