Thứ Ba, 06/10/2020 16:45

FPTS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201006_20201006-FPTS-CBTT Thay doi SLCP luu hanh.pdf
20201006_20201006-FPTS-CV CBTT Thay doi SLCP luu hanh.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • ABS: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết (06/10/2020)
  • ABS: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết (06/10/2020)
  • VRE12007: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên (06/10/2020)
  • LHC: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 3,600,000 cổ phiếu (06/10/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết (06/10/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết (06/10/2020)
  • LCG: Quyết định thay đổi niêm yết (05/10/2020)
  • Cổ phiếu NAB sẽ giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 13,500 đồng/cp (05/10/2020)
  • VCI: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (05/10/2020)
  • VCSC: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (05/10/2020)