Thứ Năm, 08/10/2020 17:24

DXG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201008_20201008 - DXG - CBTT nhom NDTNN_ngay thay doi so huu 08102020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • DHM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đề án trồng cây cảnh và cây xanh đô thị tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Nam (08/10/2020)
  • Chứng quyền CFPT2007: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (08/10/2020)
  • CFPT2007: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2007 (08/10/2020)
  • Chứng quyền CREE2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (08/10/2020)
  • SVT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 và điều lệ công ty sửa đổi (08/10/2020)
  • SSC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc (08/10/2020)
  • CREE2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CREE2004 (08/10/2020)
  • NPM11907: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 30/04/2020 đến và không bao gồm ngày 31/10/2020) (08/10/2020)
  • Hòa Bình 8 năm liên tiếp đạt Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu (08/10/2020)
  • PVM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (08/10/2020)