Thứ Năm, 08/10/2020 16:32

CREE2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CREE2004

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CREE01MBS20CE (mã CK: CREE2004) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201008_20201008 - CREE2004 - TB ngay dkcc de huy niem yet do dao han.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • NPM11907: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 30/04/2020 đến và không bao gồm ngày 31/10/2020) (08/10/2020)
  • Hòa Bình 8 năm liên tiếp đạt Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu (08/10/2020)
  • PVM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (08/10/2020)
  • BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị (08/10/2020)
  • BTN: Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC nâm 2020 (08/10/2020)
  • DKC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (08/10/2020)
  • FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)
  • FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)
  • FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)