Thứ Hai, 05/10/2020 17:15

Cổ phiếu NAB sẽ giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 13,500 đồng/cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo ngày giao dịch đầu tiên của hơn 389 triệu cp NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á trên thị trường UPCoM kể từ ngày thứ Sáu (09/10/2020) với giá tham chiếu 13,500 đồng/cp. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch hơn 3,890 tỷ đồng.

Như vậy, tính từ đầu năm 2020 đến nay, NAB là ngân hàng thứ 2 được giao dịch trên thị trường UPCoM sau Ngân hàng Bản Việt (09/07).

Trong tổng số hơn 389 triệu cp đăng ký giao dịch, có hơn 49.3 triệu cp bị hạn chế chuyển nhượng. Trong đó, đa phần là số cổ phần của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc của NAB, số cổ phần này không được chuyển nhượng trong thời gian người đại diện đang đảm nhiệm chức vụ tại Ngân hàng. Bên cạnh đó, 1,014 cp bị hạn chế chuyển nhượng do đây là cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

NAB được thành lập từ năm 1992 với số vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng và gần 50 nhân viên. Đến năm 2006, NAB tăng vốn lên được 550 tỷ đồng và thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai tác tài sản (AMC). Năm 2011, Ngân hàng đạt mức vốn điều lệ bằng mức vốn pháp định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. So với năm 1992, vốn điều lệ hiện nay của Ngân hàng đã gấp hơn 91 lần.

Ngày 01/09/2020 vừa qua, Nam A Bank thông báo thay đổi vốn điều lệ từ 3,890 tỷ đồng lên mức hơn 4,564 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 67.4 triệu cp thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua kế hoạch năm tăng vốn điều lệ từ mức dự kiến 5,000 tỷ đồng (sau khi tăng vốn thành công đợt 2/2019) lên mức 7,000 tỷ đồng thông qua 2 phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2019 và phát hành riêng lẻ.

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến ngày 31/03/2020, NAB có 9 cổ đông tổ chức nắm giữ 32.55% vốn và 2,134 cổ đông nắm giữ 67.45% vốn, Ngân hàng không có cổ đông nước ngoài.

Cũng tính đến ngày 31/03/2020, NAB có 2 cổ đông lớn là Công ty TNHH Rồng Thái Dương (14.16% - hơn 55 triệu cp) và ông Nguyễn Quốc Toản – Chủ tịch HĐQT NAB (5% - gần 19.5 triệu cp).

Kết quả kinh doanh của NAB chỉ được gọi là tăng trưởng trong khoảng 3 năm trở lại đây, từ năm 2017 trở về trước, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này hầu như đi ngang và đều dưới 300 tỷ đồng. 

Kết quả kinh doanh của NAB có sự tăng trưởng đáng kể qua các năm từ 2017-2019, với lợi nhuận trước thuế năm 2019 tăng lên mức 925 tỷ đồng, gấp 3.1 lần so với con số 301 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2017. 

Trong nửa đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của NAB đạt gần 201 tỷ đồng và 160 tỷ đồng, lần lượt giảm 55% và 54% so với cùng kỳ năm trước do tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Như vậy, Ngân hàng chỉ thực hiện được 20% so với kế hoạch lãi trước thuế 1,000 tỷ đồng cả năm đã đề ra sau nửa đầu năm.

Kế hoạch cho cả năm 2020, NAB đề ra chỉ tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới mức 2%.

Nguồn: Vietstockfinance. Đvt: Tỷ đồng

Hàn Đông

FILI

Các tin tức khác
  • VCI: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (05/10/2020)
  • VCSC: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (05/10/2020)
  • HNX: Ngày 09/10/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB) (05/10/2020)
  • VNDS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (05/10/2020)
  • PLP: Quyết định thay đổi niêm yết (05/10/2020)
  • Hãng bao bì Thuận Đức sẽ niêm yết lên HOSE với định giá hơn ngàn tỷ (05/10/2020)
  • BWS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (05/10/2020)
  • Công ty con của PVI được chấp thuận niêm yết lên HNX (05/10/2020)
  • TDP: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên (05/10/2020)
  • HNX: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB) (05/10/2020)