Thứ Năm, 29/10/2020 13:44

Chứng quyền CHPG2014: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/9M/SSI/C/EU/Cash-06 (mã CK: CHPG2014) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201029_20201029 - CHPG2014 - QD thay doi dang ky niem yet - Giam.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • CHPG2015: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2015 (29/10/2020)
  • Chứng quyền CHPG2015: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (29/10/2020)
  • 6 triệu cp của Enteco Việt Nam chuẩn bị niêm yết trên sàn HNX (29/10/2020)
  • NLG: Quyết định thay đổi niêm yết (29/10/2020)
  • NVL: Quyết định thay đổi niêm yết (29/10/2020)
  • VTR: Ngày 02/11/2020, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung (29/10/2020)
  • Cổ phiếu của LienVietPostBank sẽ giao dịch trên HOSE từ ngày 09/11/2020  (29/10/2020)
  • FUESSVFL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUESSVFL (29/10/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của E1VFVN30 (29/10/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEVFVND (29/10/2020)