Thứ Tư, 14/10/2020 10:44

APT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hồ Thị Sương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Thị Sương
- Mã chứng khoán: APT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,491,700 CP (tỷ lệ 16.95%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 13,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,505,000 CP (tỷ lệ 17.1%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/10/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • CC4: Nguyễn Kim Thành - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 3,199,885 CP (14/10/2020)
  • Thành viên HĐQT hoàn tất thoái 1.65 triệu cp TDM (14/10/2020)
  • BII: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Cần (14/10/2020)
  • 'Bầu' Đức muốn gom 50 triệu cp HAG (14/10/2020)
  • MPC: CBTT giao dịch bán cổ phiếu quỹ (14/10/2020)
  • SCIC muốn thoái hết vốn tại Vocarimex, ước thu ngàn tỷ đồng (13/10/2020)
  • TDM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Văn Bình (13/10/2020)
  • DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thủy (13/10/2020)
  • OPC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trịnh Việt Tuấn (13/10/2020)
  • MSH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Bích Hải (13/10/2020)