Thứ Sáu, 09/10/2020 08:54

APS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/11/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 3. tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và sửa đổi Điều lệ Công ty

HNX

Các tin tức khác
  • MCH: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/10/2020)
  • LTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/10/2020)
  • Chứng Khoán Mirae Asset khai trương văn phòng mới chi nhánh Hồ Chí Minh (08/10/2020)
  • DHM: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng (08/10/2020)
  • DXG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (08/10/2020)
  • DHM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đề án trồng cây cảnh và cây xanh đô thị tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Nam (08/10/2020)
  • Chứng quyền CFPT2007: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (08/10/2020)
  • CFPT2007: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2007 (08/10/2020)
  • Chứng quyền CREE2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (08/10/2020)
  • SVT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 và điều lệ công ty sửa đổi (08/10/2020)