Thứ Hai, 12/10/2020 17:30

APH: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201012_20201012 - APH - BB NQ DHDCD bat thuong nam 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • VDS: Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Nha Trang (12/10/2020)
  • HNX: Danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 12/10/2020 (12/10/2020)
  • DRL: Lãi ròng quý 3 gần 15 tỷ đồng, tăng 72% (13/10/2020)
  • DVSC: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh tại Nha Trang (người đứng đầu chi nhánh) (12/10/2020)
  • PHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị (12/10/2020)
  • PHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị (12/10/2020)
  • HNX: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020 (12/10/2020)
  • FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/10/2020 (12/10/2020)
  • FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/10/2020 (12/10/2020)
  • FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/10/2020 (12/10/2020)