Thứ Tư, 21/10/2020 14:44

APF: Trần Thùy Dương - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 4,300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thùy Dương
- Mã chứng khoán: APF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Ngọc Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 311,929 CP (tỷ lệ 1.71%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,300 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/09/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/10/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • DFC: Phan Thanh Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 560,000 CP (21/10/2020)
  • EMS: Công bố công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP (21/10/2020)
  • Bộ Xây dựng muốn thoái toàn bộ vốn tại Tổng Công ty IDICO (IDC) (21/10/2020)
  • VHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Kim Đào (21/10/2020)
  • PTE: Triệu Quang Thuận - Chủ tịch HĐQT - đã mua 209,400 CP (21/10/2020)
  • PMW: Nguyễn Thị Nhung - Kế toán trưởng - đã mua 6,000 CP (21/10/2020)
  • HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang (21/10/2020)
  • HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang (21/10/2020)
  • MRF: Trần Thị Thanh Thúy - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 149,000 CP (21/10/2020)
  • CPNJ2003: Thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn Chứng quyền CPNJ2003 (21/10/2020)