Thứ Ba, 20/10/2020 15:12

AFX: Trần Xuân Phúc - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Xuân Phúc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: AFX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/10/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/11/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • AFX: Trần Xuân Phúc - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP (20/10/2020)
  • MH3: Lê Văn Trung - Kế toán trưởng - đã mua 2,000 CP (20/10/2020)
  • DDM: Nguyễn Duy Luân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 800,000 CP (20/10/2020)
  • HTE: Lê Thanh Hải - người có liên quan đến Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 5,000 CP (20/10/2020)
  • NDP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn (20/10/2020)
  • FDG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Ánh Phượng (20/10/2020)
  • NPM11909: Nghị quyết HĐTV về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (20/10/2020)
  • NPM11907: Nghị quyết HĐTV về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (20/10/2020)
  • NPM11805: Nghị quyết HĐTV về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (20/10/2020)
  • NPM11910: Nghị quyết HĐTV về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (20/10/2020)