Thứ Ba, 20/10/2020 14:38

AFX: Trần Xuân Phúc - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Xuân Phúc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: AFX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá chưa đúng kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/09/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/10/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • MH3: Lê Văn Trung - Kế toán trưởng - đã mua 2,000 CP (20/10/2020)
  • DDM: Nguyễn Duy Luân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 800,000 CP (20/10/2020)
  • HTE: Lê Thanh Hải - người có liên quan đến Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 5,000 CP (20/10/2020)
  • NDP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn (20/10/2020)
  • FDG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Ánh Phượng (20/10/2020)
  • NPM11909: Nghị quyết HĐTV về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (20/10/2020)
  • NPM11907: Nghị quyết HĐTV về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (20/10/2020)
  • NPM11805: Nghị quyết HĐTV về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (20/10/2020)
  • NPM11910: Nghị quyết HĐTV về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (20/10/2020)
  • NPM11911: Nghị quyết HĐTV về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (20/10/2020)