Thứ Năm, 29/10/2020 17:05

AFX: Trần Thanh Nga - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thanh Nga
- Mã chứng khoán: AFX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,000 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Kim Uyên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,200 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,000 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/09/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/10/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • VTD: Nhan Tố Trinh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 9,500 CP (29/10/2020)
  • TR1: Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP (29/10/2020)
  • HAG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Nguyên Đức (29/10/2020)
  • HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 29/10/2020 (29/10/2020)
  • NTL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Quang Hiện (29/10/2020)
  • HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 29/10/2020 (29/10/2020)
  • Chứng khoán Tiên Phong muốn mua 5.1 triệu cp TPBank (29/10/2020)
  • DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Marco Martinelli (29/10/2020)
  • SPI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Quốc Bình (29/10/2020)
  • FID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Tạ Trúc Phương (29/10/2020)