Thứ Sáu, 30/10/2020 21:11

ACV thoát lỗ quý 3 nhờ lãi tiền gửi ngân hàng

Sau quý 2 lỗ nặng, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV) đã có lãi trở lại, nhưng là nhờ lãi tiền gửi ngân hàng. Bên cạnh đó, Công ty chỉ mới hoàn thành 54% kế hoạch về doanh thu.

Quý 3, ACV ghi nhận doanh thu thuần 1,443 tỷ đồng, giảm gần 69% so với cùng kỳ, trong đó giảm mạnh nhất là doanh thu cung cấp dịch vụ hàng không từ 3,667 tỷ đồng xuống còn 1,061 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ giảm gần 36% về mức hơn 1,402 tỷ đồng. Kết quả là lãi gộp của Công ty cảng hàng không lớn nhất nước lao dốc hơn 98% so với cùng kỳ, về mức gần 41 tỷ đồng.

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh cốt lõi của ACV vẫn chưa cải thiện nhiều, một phần là do cú bồi từ đợt bùng phát dịch với tâm chấn Đà Nẵng hồi cuối tháng 7/2020. Theo ước tính của VDSC Research, tổng sản lượng hành khách trong quý 3 chỉ đạt khoảng 13.6 triệu lượt (giảm 49% so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, sản lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức thấp – một thách thức lớn đối với Công ty có doanh thu quốc tế chiếm 60% như ACV.

Cứu cánh cho hoạt động kinh doanh của ACV là khoản doanh thu tài chính hơn 579 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi ngân hàng là hơn 541 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong kỳ này, chi phí tài chính của Cảng hàng không này tăng vọt 883% lên 287 tỷ đồng, do phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ (255.4 tỷ đồng).

Nguồn: BCTC ACV

Các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm mạnh cùng với khoản lãi lớn từ tiền gửi ngân hàng là những yếu tố chính tạo nên khoản lãi ròng 141 tỷ đồng của ACV trong quý 3. Tuy vậy, con số này vẫn giảm mạnh 94% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: BCTC ACV

Lũy kế 9 tháng, Cảng hàng không lớn nhất Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần ở mức gần 6,083 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ, trong khi lãi ròng giảm 77% về mức hơn 1,369 tỷ đồng. Với kết quả này, ACV chỉ mới hoàn thành 54% kế hoạch về doanh thu và 83% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng.

Tại ngày 30/09, ACV nắm giữ 584 tỷ đồng tiền mặt và 33,396 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 12 tháng.

Nguồn: BCTC ACV

Vũ Hạo

FILI

Các tin tức khác
  • DLG: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2020 (30/10/2020)
  • DLG: BCTC quý 3 năm 2020 (30/10/2020)
  • DIG: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2020 (30/10/2020)
  • DIG: BCTC quý 3 năm 2020 (30/10/2020)
  • DBT: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 3 năm 2020 (30/10/2020)
  • DBT: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2020 (30/10/2020)
  • DAG: BCTC quý 3 năm 2020 (30/10/2020)
  • DAG: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2020 (30/10/2020)
  • CTD: BCTC quý 3 năm 2020 (30/10/2020)
  • CTD: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2020 (30/10/2020)