Thứ Năm, 22/10/2020 09:48

ACV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối Tháng 11/2020. Thời gian cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo trong Thư mời gửi cổ đông tham dự họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Số 58. Trường Sơn, Phường 2. Quận Tân Bình, TP. HCM
          - Nội dung họp: Các nội dung về đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

HNX

Các tin tức khác
  • Biên lãi gộp cải thiện, Comeco báo lãi quý 3 tăng 10% (22/10/2020)
  • MDC: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (22/10/2020)
  • SZB: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (22/10/2020)
  • MHL: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/10/2020)
  • Nam Long: Doanh số bán hàng tích cực trong 9 tháng đầu năm (22/10/2020)
  • NAP: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC quý 3.2020 (22/10/2020)
  • VPBank: Lãi trước thuế quý 3 ‘đi lùi’, nợ xấu tăng 15% (22/10/2020)
  • PMP: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (22/10/2020)
  • CPC: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (22/10/2020)
  • DNH: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (22/10/2020)