Thứ Ba, 06/10/2020 15:45

ABS: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (mã CK: ABS) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201006_20201006 - ABS - QD vv thay doi niem yet.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • ABS: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết (06/10/2020)
  • VRE12007: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên (06/10/2020)
  • LHC: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 3,600,000 cổ phiếu (06/10/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết (06/10/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết (06/10/2020)
  • LCG: Quyết định thay đổi niêm yết (05/10/2020)
  • Cổ phiếu NAB sẽ giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 13,500 đồng/cp (05/10/2020)
  • VCI: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (05/10/2020)
  • VCSC: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (05/10/2020)
  • HNX: Ngày 09/10/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB) (05/10/2020)