Thứ Hai, 28/09/2020 16:36

SKG: Nghị quyết HĐQT về việc mở chi nhánh tại Nam Du

 Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mở chi nhánh tại Nam Du như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200928_20200928 - SKG - NQ HDQT vv mo chi nhanh tai Nam Du.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • ABS: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty (28/09/2020)
  • PMG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20 (28/09/2020)
  • NAV: Quyết định của TGĐ về việc chấm dứt hợp đồng lao động với Phó Tổng Giám đốc (28/09/2020)
  • NAV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Kiều Phong (28/09/2020)
  • HID: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (28/09/2020)
  • FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27/09/2020 (28/09/2020)
  • VJC: Nghị quyết HĐQT về việc tái cơ cấu và đổi mới hoạt động công ty con (28/09/2020)
  • BVB: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (28/09/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27/09/2020 (28/09/2020)
  • FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27/09/2020 (28/09/2020)