Thứ Sáu, 11/09/2020 17:43

SKG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Kaibuok Shipyard (M) SDN. BHD

Kaibuok Shipyard (M) SDN. BHD báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200911_20200911 - SKG - BCKQGD CP NLQ NNB - Kaibuok Shipyard.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • GEX: Quyết định của TGĐ về việc tăng giá chào mua công khai cổ phiếu VGC (11/09/2020)
  • PSH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mai Thanh Nhàn (11/09/2020)
  • BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH (11/09/2020)
  • TMS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Minh Tuấn (11/09/2020)
  • IDC: Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 8,100 CP (11/09/2020)
  • THU: Nguyễn Xuân Quý - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký mua 10,000 CP (10/09/2020)
  • DHP: Nguyễn Thu Hà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,999,980 CP (11/09/2020)
  • WSS: Lê Thị Hồng Hải - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 50,000 CP (11/09/2020)
  • ICN: Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký mua 10,000 CP (11/09/2020)
  • ICN: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Kế toán trưởng - đăng ký mua 5,000 CP (11/09/2020)