Thứ Năm, 03/09/2020 14:23

LGL: Giải trình chênh lệch số liệu và ý kiến ngoại trừ tại BCTC 6 tháng đầu năm 2020 trước và sau soát xét

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang thông báo giải trình chênh lệch số liệu và ý kiến ngoại trừ  tại BCTC 6 tháng đầu năm 2020 trước và sau soát xét như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200903_20200903 - LGL - CV giai trinh KQKD va y kien ngoai tru sau SX 6T2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • SGR: Đính chính BCTC HN quý 2/2020 (03/09/2020)
  • SGR: Đính chính BCTC HN quý 2/2020 (03/09/2020)
  • CLX: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) (03/09/2020)
  • C21: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (03/09/2020)
  • HTM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (03/09/2020)
  • HTM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (công ty mẹ) (03/09/2020)
  • HTM: Công văn giải trình về lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 5% BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2020. (03/09/2020)
  • KHA: CBTT giải trình BCTC bán niên năm 2020 (03/09/2020)
  • HNF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (03/09/2020)
  • CEO: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (03/09/2020)