Thứ Năm, 03/09/2020 14:27

DBC: Nghị quyết HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD 3 tháng quý 2/2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD 3 tháng quý 2/2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200903_20200903 - DBC - NQ HDQT ve danh gia hoat dong 2 thang Q3-2020 va tam ung co tuc bang tien.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • D2D: Nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (03/09/2020)
  • CLX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (Công ty mẹ) (03/09/2020)
  • LGL: Giải trình chênh lệch số liệu và ý kiến ngoại trừ tại BCTC 6 tháng đầu năm 2020 trước và sau soát xét (03/09/2020)
  • SGR: Đính chính BCTC HN quý 2/2020 (03/09/2020)
  • SGR: Đính chính BCTC HN quý 2/2020 (03/09/2020)
  • CLX: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) (03/09/2020)
  • C21: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (03/09/2020)
  • HTM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (03/09/2020)
  • HTM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (công ty mẹ) (03/09/2020)
  • HTM: Công văn giải trình về lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 5% BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2020. (03/09/2020)