Thứ Sáu, 25/09/2020 17:32

Chứng quyền CVNM2006: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.04 (mã CK: CVNM2006) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200925_20200925 - CVNM2006 - TB ngay dkcc chot ds thuc hien quyen khi dao han.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • Chứng quyền CHDB2005: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (25/09/2020)
  • Chứng quyền CVHM2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (25/09/2020)
  • Chứng quyền CVJC2003: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (25/09/2020)
  • Thị trường chứng quyền 25/09/2020: Chìm trong sắc đỏ (24/09/2020)
  • Chứng quyền CMWG2009: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (23/09/2020)
  • Chứng quyền CFPT2007: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (23/09/2020)
  • Chứng quyền CHPG2011: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (23/09/2020)
  • Chứng quyền CREE2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (23/09/2020)
  • Thị trường chứng quyền 24/09/2020: Khởi sắc trở lại (23/09/2020)
  • Chứng quyền CVNM2010: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (23/09/2020)