Thứ Ba, 29/09/2020 16:15

Chứng quyền CVHM2008: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.05 (mã CK: CVHM2008) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200929_20200929 - CVHM2008 - QD chap thuan niem yet lan dau.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • Chứng quyền CVNM2011: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (29/09/2020)
  • Chứng quyền CSTB2010: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (29/09/2020)
  • Chứng quyền CVRE2011: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (29/09/2020)
  • Chứng quyền CNVL2003: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (29/09/2020)
  • Thị trường chứng quyền 30/09/2020: Khối lượng và giá trị giao dịch tăng mạnh (29/09/2020)
  • Chứng quyền CVIC2003: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (29/09/2020)
  • Chứng quyền CHPG2010: Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm (28/09/2020)
  • Chứng quyền CHPG2010: Thông báo phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm (28/09/2020)
  • Chứng quyền CHPG2010: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm (28/09/2020)
  • Thị trường chứng quyền 29/09/2020: Sắc xanh lan tỏa (28/09/2020)