Thứ Năm, 10/09/2020 16:18

Chứng quyền CTCB2005: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/6M/SSI/C/EU/Cash-05 (mã CK: CTCB2005) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200910_20200910 - CTCB2005 - QD thay doi NY CW (giam).pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • Chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-07: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm (09/09/2020)
  • Chứng quyền VJC/5M/SSI/C/EU/Cash-07: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm (09/09/2020)
  • Chứng quyền MWG/5M/SSI/C/EU/Cash-07: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm (09/09/2020)
  • Chứng quyền PNJ/5M/SSI/C/EU/Cash-07: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm (09/09/2020)
  • Chứng quyền PNJ/5M/SSI/C/EU/Cash-07: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm (09/09/2020)
  • Chứng quyền PNJ/5M/SSI/C/EU/Cash-07: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm (09/09/2020)
  • Chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm (09/09/2020)
  • Thị trường chứng quyền 10/09/2020: Quá trình bán ròng của khối ngoại vẫn chưa chấm dứt (09/09/2020)
  • Thị trường chứng quyền 09/09/2020: CTCB2003 và CTCB2005 có giá hấp dẫn (08/09/2020)
  • Thị trường chứng quyền 08/09/2020: Sắc đỏ bao trùm (07/09/2020)