Thứ Tư, 23/09/2020 10:26

AGG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã CK: AGG) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200923_20200923 - AGG - TBGDCP PHT.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • Chứng quyền CVNM2010: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (22/09/2020)
  • QNC chính thức bị hủy niêm yết kể từ 29/09 (23/09/2020)
  • CHP: Quyết định thay đổi niêm yết (23/09/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của E1VFVN30 (23/09/2020)
  • FUEVN100: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEVN100 (23/09/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEVFVND (23/09/2020)
  • Chứng quyền CVJC2005: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (22/09/2020)
  • CVJC2005: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVJC2005 (22/09/2020)
  • Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2010 (22/09/2020)
  • CVNM2010: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2010 (22/09/2020)