Thứ Hai, 28/09/2020 10:40

A32: Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: A32
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 106,100 CP (tỷ lệ 1.56%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 106,100 CP (tỷ lệ 1.56%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không thỏa thuận được giá
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/08/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/09/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • TVC: Công ty của Chủ tịch tiếp tục muốn ‘gom hàng’ (28/09/2020)
  • IDV: Phùng Tiến Nghĩa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 2,600 CP (28/09/2020)
  • YEG: Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ (28/09/2020)
  • DGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vũ Văn Canh (28/09/2020)
  • DGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vũ Thị Hoa (28/09/2020)
  • Chứng khoán Đà Nẵng còn lại gì sau khi Việt Nam Equity thoái vốn? (28/09/2020)
  • SVH: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (25/09/2020)
  • CTS: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) (25/09/2020)
  • L10: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đặng Văn Hùng và Đặng Văn Thăng (25/09/2020)
  • TVC: Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,000,000 CP (25/09/2020)