Thứ Năm, 06/08/2020 11:14

WSB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WSB của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/08/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/09/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi yêu cầu về Phòng Kế toán - Tài chính của TCPH.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • Giày Thượng Đình bị Cục Thuế cưỡng chế do quá hạn nộp tiền (06/08/2020)
  • HBH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (06/08/2020)
  • SDK: Báo cáo tài chính bán niên 2020 (đã được soát xét) (06/08/2020)
  • EIN: Thành lập Chi nhánh Công ty thành viên và bổ nhiệm nhân sự (06/08/2020)
  • PJS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (06/08/2020)
  • HTT: Nghị quyết HĐQT (06/08/2020)
  • C21: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (06/08/2020)
  • LAW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (06/08/2020)
  • BSQ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (06/08/2020)
  • BUD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (06/08/2020)