Thứ Năm, 06/08/2020 11:09

TSJ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSJ của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (theo giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến hoặc Công ty sẽ chuyển tiền cổ tức khi cổ đông đăng ký nhận qua hình thức chuyển khoản (theo mẫu của Công ty).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • WSB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (06/08/2020)
  • Giày Thượng Đình bị Cục Thuế cưỡng chế do quá hạn nộp tiền (06/08/2020)
  • HBH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (06/08/2020)
  • SDK: Báo cáo tài chính bán niên 2020 (đã được soát xét) (06/08/2020)
  • EIN: Thành lập Chi nhánh Công ty thành viên và bổ nhiệm nhân sự (06/08/2020)
  • PJS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (06/08/2020)
  • HTT: Nghị quyết HĐQT (06/08/2020)
  • C21: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (06/08/2020)
  • LAW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (06/08/2020)
  • BSQ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (06/08/2020)