Thứ Năm, 27/08/2020 15:47

Sau chia tay GTN, Invest Tây Đại Dương 'kết duyên' mới cùng VTJ

CTCP Invest Tây Đại Dương vừa mua vào hơn 1.7 triệu cp của CTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (HNX: VTJ) và trở thành cổ đông lớn. Đây là thương vụ đáng chú ý của Công ty này kể từ sau khi hoàn tất việc thoái vốn tại CTCP GTNFoods (HOSE: GTN).

Theo đó, Invest Tây Đại Dương đã nắm 15% vốn tại chủ hãng thuốc lá Vinataba (chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào trước giao dịch). Thương vụ đã được thực hiện vào ngày 18/08; ước tính, Invest Tây Đại Dương đã chi ra hơn 7 tỷ đồng để mua vào hơn 1.7 triệu cp VTJ.

Như vậy tính đến hiện tại, Invest Tây Đại Dương cùng những người có liên quan đang nắm giữ tổng cộng 24.25% vốn tại VTJ.

Về VTJ, Công ty này đang lỗ lũy kế gần 300 triệu đồng sau 6 tháng đầu năm 2020. Phía VTJ cho biết đang tập trung tái cấu trúc, tìm kiếm chiến lược kinh doanh mới, doanh thu trong nửa đầu năm chủ yếu là doanh thu tài chính, không đủ bù đắp chi phí. Công ty phải ngừng hoạt động kinh doanh thuốc lá vì không có nguồn hàng phù hợp và các hoạt động tài chính không hiệu quả mạnh mẽ như cùng kỳ 2019.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 của VTJ

Nguồn: VTJ

*Invest Tây Đại Dương chính thức chia tay GTNFoods

Duy Na

FILI

Các tin tức khác
  • MBB: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ (27/08/2020)
  • VTJ: CTCP Invest Đại Tây Dương đã mua 1.710.000 CP và trở thành cổ đông lớn từ ngày 18/08/2020 (27/08/2020)
  • HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 27/08/2020 (27/08/2020)
  • VTJ: CTCP INVEST ĐẠI TÂY DƯƠNG đã mua 1.710.000 CP và trở thành cổ đông lớn từ ngày 18/08/2020 (27/08/2020)
  • SAF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Ngọc Vĩnh (27/08/2020)
  • VNT: Công ty cổ phần Transimex - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 236,000 CP (27/08/2020)
  • INN: Giải trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất bán niên 2020 đã soát xét (21/08/2020)
  • VNT: Công ty cổ phần Transimex - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 14,300 CP (27/08/2020)
  • POT: Trần Hải Vân - Chủ tịch HĐQT - đã mua 14,594 CP (27/08/2020)
  • Chứng khoán Liên Việt tiếp tục đăng ký bán 3 triệu cp STB  (27/08/2020)