Thứ Sáu, 14/08/2020 16:37

PIA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIA của CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 34.6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3,460 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/09/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex, địa chỉ: tầng 15. tòa nhà DETECH TOWER, số 08C Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thời gian: bắt đầu từ ngày 25/09/2020 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6). Khi làm thủ tục nhận cổ tức, người sở hữu xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) và chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

HNX

Các tin tức khác
  • SLS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (14/08/2020)
  • VIS: BCTC Soát xét quý 2 năm 2020 (14/08/2020)
  • EVS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 năm 2020 (14/08/2020)
  • VDS: BCTC 6 tháng đầu năm 2020 (14/08/2020)
  • VDS: BCTC 6 tháng đầu năm 2020 (14/08/2020)
  • L45: Nghị quyết Hội đồng quản trị (14/08/2020)
  • VTK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (14/08/2020)
  • XMC: Đính chính nội dung liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (14/08/2020)
  • IST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (14/08/2020)
  • UIC: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2020 (14/08/2020)