Thứ Năm, 06/08/2020 14:07

EVS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Tài liệu đính kèm:
1.EVS_2020.8.6_cbf4551_CV_SO_253_CONG_BO_THONG_TIN_GIAI_TRINH_CL_LOI_NHUAN_SAU_THUE_TREN_BCTC_6_TH_DAU_NAM_2020_DA_SOAT_XET.pdf
2.EVS_2020.8.6_d7d4e74_BAO_CAO_TAI_CHINH_06_THANG_DAU_NAM_2020_DA_SOAT_XET_final.pdf
3.EVS_2020.8.6_e58f82a_CV_SO_255_CONG_BO_THONG_TIN_BAO_CAO_TAI_CHINH_06_THANG_DAU_NAM_2020_DA_SOAT_XET.pdf

HNX

Các tin tức khác
  • PXL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (06/08/2020)
  • VEF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 (06/08/2020)
  • PVP: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán (06/08/2020)
  • DAE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (06/08/2020)
  • HAD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (06/08/2020)
  • Thương hiệu Vinamilk có giá trị hơn 2.4 tỷ đô, thuộc Top dẫn đầu 50 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam (06/08/2020)
  • PNG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư New Asia (06/08/2020)
  • Doanh nghiệp dầu khí vẫn chưa thể thoát khỏi vũng bùn trong quý 2 (10/08/2020)
  • PVR: Giải trình từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán viên đối với BCTC giữa niên độ 2020 đã được soát xét (06/08/2020)
  • TSJ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (06/08/2020)