Thứ Tư, 05/08/2020 16:31

CMG: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo của công ty

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC thông báo Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo của công ty như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200805_20200805 - CMG - CBTT QD Vv Mien nhiem va Bo nhiem lanh dao Cong ty.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • PCT: Thay đổi nhân sự (05/08/2020)
  • HPB: Thay đổi nhân sự (05/08/2020)
  • TTL: Thay đổi nhân sự (05/08/2020)
  • VIX: Thay đổi nhân sự (05/08/2020)
  • VIX: Thay đổi nhân sự (05/08/2020)
  • SRA: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty (05/08/2020)
  • VTR: Thay đổi nhân sự (05/08/2020)
  • TSD: Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty từ ngày 01/8/2020 (05/08/2020)
  • TSD: Thay đổi người công bố thông tin (05/08/2020)
  • TAN: Thay đổi nhân sự (05/08/2020)