Thứ Ba, 04/08/2020 17:34

CMG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

PYN ELITE FUND (NON-UCITS) báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200804_20200804 - CMG - BC ve ngay tro thanh CDL - PYN ELITE FUND.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • VRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thu Huyền (04/08/2020)
  • TVB: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (04/08/2020)
  • TVB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (04/08/2020)
  • Tổng Giám đốc SDG muốn thoái sạch vốn (05/08/2020)
  • PIC: Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP (04/08/2020)
  • DCF: Lê Chí Trung - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 269,124 CP (04/08/2020)
  • BNW: Nguyễn Thị Phương - Người phụ trách kế toán - đăng ký mua 5,872 CP (04/08/2020)
  • BSA: Trần Ngọc Thủy - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 16,489 CP (04/08/2020)
  • SAF: Trần Hoàng Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,000 CP (04/08/2020)
  • SCI: Nguyễn Chính Đại - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 26,600 CP (04/08/2020)