Thứ Ba, 04/08/2020 14:35

Chứng quyền CHPG2014: Quyết định về việc điều chỉnh thông tin niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc điều chỉnh thông tin niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/9M/SSI/C/EU/Cash-06 (mã CK: CHPG2014) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200804_20200804 - CHPG2014 - QD dieu chinh thong tin NY CW.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • Chứng quyền CHPG2012: Quyết định về việc điều chỉnh thông tin niêm yết chứng quyền có bảo đảm (04/08/2020)
  • Thị trường chứng quyền 04/08/2020: Giao dịch sôi động trở lại (03/08/2020)
  • Chứng quyền CHPG2015: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (31/07/2020)
  • Chứng quyền CHPG2013: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (31/07/2020)
  • Chứng quyền CHPG2014: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (31/07/2020)
  • Chứng quyền CHPG2012: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (31/07/2020)
  • Thị trường chứng quyền Tuần 03-07/08/2020: Thị trường vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro (02/08/2020)
  • Chứng quyền CPNJ2004: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn (31/07/2020)
  • Chứng quyền CTCB2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (31/07/2020)
  • Chứng quyền CVPB2005: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn (31/07/2020)