Thứ Tư, 05/08/2020 15:42

CHP: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (mã CK: CHP) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200805_20200805 - CHP - TB NDKCC tra co tuc 2019 bang CP.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • TV2 sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% (05/08/2020)
  • L14: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (05/08/2020)
  • APF: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức (05/08/2020)
  • VLB: Thông báo về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (05/08/2020)
  • PWS: Thông báo về việc trả cổ tức năm 2019 (04/08/2020)
  • TV2: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (04/08/2020)
  • GDT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền (04/08/2020)
  • PMG: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (03/08/2020)
  • C32: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền (03/08/2020)
  • TV2: Thông báo ngày ĐKCC để chi trả cổ tức năm 2019 (03/08/2020)