Thứ Năm, 27/08/2020 15:29

AMP: Trần Thị Thanh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thanh
- Mã chứng khoán: AMP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,900 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không có lệnh bán phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/07/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/08/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • TTZ: Yang Xiao Dong - Ủy viên HĐQT - đã bán 250,000 CP (27/08/2020)
  • MB Capital đăng ký thoái sạch vốn tại YTC (28/08/2020)
  • TW3: CBTT giao dịch cổ phiếu quỹ - Lần 2 năm 2020 (27/08/2020)
  • TBD: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (27/08/2020)
  • EPC: Ngô Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,779,270 CP (27/08/2020)
  • HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/08/2020 (27/08/2020)
  • TR1: Ngô Hoàng Anh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500,000 CP (27/08/2020)
  • TR1: Lê Văn Minh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 285,152 CP (27/08/2020)
  • DCI: Phạm Cao Tuyên - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 23,851 CP (27/08/2020)
  • DC1: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - America LLC (27/08/2020)