Thứ Sáu, 14/08/2020 10:56

AC4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AC4 của CTCP ACC-244 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/09/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần ACC-244, địa chỉ: Số 164 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • D2D: BCTC 6 tháng đầu năm 2020 (14/08/2020)
  • VTJ: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ) (14/08/2020)
  • CAB: Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (14/08/2020)
  • CT6: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (14/08/2020)
  • CKD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (14/08/2020)
  • BCM: Ngày 20/08/2020, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (14/08/2020)
  • DQC: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019 (14/08/2020)
  • BSP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (14/08/2020)
  • SBT: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con (14/08/2020)
  • Ngành điện vẫn 'chập chờn' trong quý 2 (14/08/2020)