Thứ Ba, 18/08/2020 16:07

A32: Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 4,900 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: A32
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 101,200 CP (tỷ lệ 1.49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 106,100 CP (tỷ lệ 1.56%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không thỏa thuận được giá
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/07/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/08/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/08/2020 (18/08/2020)
  • CMS: Chủ tịch mua vào 4.5 triệu cp, nâng sở hữu lên trên 50% (18/08/2020)
  • CVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Kiều Văn Linh (18/08/2020)
  • IDV: Nguyễn Ngọc Lan - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 15,000 CP (18/08/2020)
  • CMS: Phạm Minh Phúc - Chủ tịch HĐQT - đã mua 4,500,000 CP (18/08/2020)
  • PLX: Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ (18/08/2020)
  • L61: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Công Nam (18/08/2020)
  • L61: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Cao Đài (18/08/2020)
  • HDA: Lê Như Ngọc - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 1,000,000 CP (18/08/2020)
  • Công ty Minh Ngọc chào mua công khai 1.3 triệu cp EBA, giá 9,400 đồng/cp (18/08/2020)