Thứ Tư, 15/07/2020 15:19

VPW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPW của CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 2.252%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 225.2 đồng).
(Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền của mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/08/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc, số 14 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân. (Trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/08/2020) hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản do cổ đông đăng ký.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

HNX

Các tin tức khác
  • VCM: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2020 (15/07/2020)
  • VMS: Nghị quyết HĐQT (15/07/2020)
  • VNT: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 (15/07/2020)
  • BMF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (15/07/2020)
  • CLW: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng (15/07/2020)
  • ADS: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (15/07/2020)
  • HU3: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 (15/07/2020)
  • DQC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (15/07/2020)
  • Doanh thu không đủ bù chi phí, HKB lỗ gần 34 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm (15/07/2020)
  • VIC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (15/07/2020)