Thứ Ba, 21/07/2020 17:48

VFG: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã CK: VFG) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200721_20200721 - VFG - Thong bao chot DS chi tra co tuc dot cuoi nam 2019 bang tien mat.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • DPM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2019 (21/07/2020)
  • HPG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu (21/07/2020)
  • DNC: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức (21/07/2020)
  • DVP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 (20/07/2020)
  • TNG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (20/07/2020)
  • SJ1: Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20/07/2020)
  • LHG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 (20/07/2020)
  • BGW: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 (20/07/2020)
  • IMP: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH (20/07/2020)
  • AST: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền (20/07/2020)