Thứ Năm, 23/07/2020 15:43

VCS: Giảm doanh thu vì Covid, lãi ròng quý 2/2020 đi lùi 37%

Hoạt động kinh doanh của CTCP Vicostone (HNX: VCS) bị ảnh hưởng không nhỏ trong quý 2/2020, trước tình hình giãn cách xã hội và đóng cửa nền kinh tế.

Kết quả kinh doanh quý 2/2020 của VCS. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2020 của VCS

Đại dịch Covid-19 đã gây ra những hậu quả nặng nề về kinh tế cho toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các thị trường lớn của VCS bị ảnh hưởng nghiêm trọng do yêu cầu giãn cách xã hội và đóng cửa nền kinh tế, các dự án và công trình bị đình trệ, việc đầu tư xây dựng mới và cải tạo giảm mạnh.

Do nhu cầu thị trường giảm, doanh thu thuần quý 2/2020 của VCS đi lùi 19% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thu được hơn 359 tỷ đồng, giảm 33%.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt hơn 7 tỷ đồng, tăng 17%, do tăng lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó, tiền lãi vay gia tăng 78% lên mức 20 tỷ đồng.

Công ty đã tiết giảm khoản chi phí bán hàng 19%, chủ yếu do giảm khoản chi phí dịch vụ mua ngoài 4.8 tỷ đồng. Ngược lại chi phí quản lý tăng 29%, chủ yếu do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài 3.2 tỷ đồng.

Kết quả, VCS lãi ròng gần 257 tỷ đồng trong quý 2/2020, giảm 37% so cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty có doanh thu thuần gần 2,495 tỷ đồng và lãi ròng gần 561 tỷ đồng, lần lượt giảm 1% và 16% so cùng kỳ.

Tới cuối tháng 6/2020, VCS đang có tổng tài sản gần 5,661 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với hồi đầu năm. Khoản phải thu khách hàng ngắn hạn đang ở mức 1,789 tỷ đồng, giảm 5%. Hàng tồn kho hiện đạt gần 2,149 tỷ đồng, tăng 12%, chủ yếu do chênh lệch tăng giá trị hàng hóa.

Duy Na

FILI

Các tin tức khác
  • QTC: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ) (23/07/2020)
  • NHA: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (23/07/2020)
  • PGT: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ) (23/07/2020)
  • PTD: CBTT v.v ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (23/07/2020)
  • VC3: Vay vốn Ngân hàng để thực hiện đầu tư phát triển Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 (23/07/2020)
  • PVS: Ký hợp đồng kiểm toán (23/07/2020)
  • NRC: Nghị quyết HĐQT v.v chi trả cổ tức (23/07/2020)
  • QST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (23/07/2020)
  • SGC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (23/07/2020)
  • NET: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020 (23/07/2020)