Thứ Hai, 27/07/2020 14:18

TYA: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền củaCông ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (mã CK: TYA) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200727_20200727 - TYA - Thong Bao Ngay DKCC Tra Co Tuc Nam 2019 Bang Tien.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • TDG: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020 (27/07/2020)
  • Cảng Đình Vũ chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25% (27/07/2020)
  • DPM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền (27/07/2020)
  • DVP: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền (27/07/2020)
  • TA9: TB hủy chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019 (27/07/2020)
  • Tuần cuối tháng 7, đơn vị nào chốt chia cổ tức tiền mặt 50%? (26/07/2020)
  • LHG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (24/07/2020)
  • CTR: Thông báo về này đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • SCD: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền (24/07/2020)
  • HVH: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (24/07/2020)