Chủ Nhật, 26/07/2020 15:00

Tuần cuối tháng 7, đơn vị nào chốt chia cổ tức tiền mặt 50%?

Trong tuần từ ngày 27 - 31/07, có đến 39 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) với tỷ lệ 50% và CTCP In Số 4 (UPCoM: IN4) với tỷ lệ 40%.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần từ 27 - 31/07/2020

Trong tuần tới, NTC sẽ chốt quyền để chia cổ tức phần còn lại của năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ lên đến 50% (tương ứng mỗi cổ phần sẽ nhận được 5,000 đồng), thanh toán dự kiến vào ngày 14/08/2020.

Với 16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính NTC sẽ chi 80 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, NTC cũng đã tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 50% bằng tiền mặt vào tháng 12/2019.

Ngoài ra, trong ĐHĐCĐ thường niên 2020 của NTC, Công ty cũng đã đề xuất mức chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2020 với tỷ lệ tối tiểu 80% vốn điều lệ (tương đương với 128 tỷ đồng).

Sau 6 tháng đầu năm, NTC ghi nhận mức lãi ròng 141 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. So với kể hoạch cả năm, Công ty đã thực hiện được 80% kế hoạch lợi nhuận.

Kể từ khi lên sàn, NTC luôn đều đặn chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ hấp dẫn, và tăng cao trong những năm gần đây, trung bình đạt 75%.

Tỷ lệ chia cổ tức của NTC qua các năm. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Đối với IN4, năm 2019 Công ty này đem về 52 tỷ đồng doanh thu thuần và 11 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 8% về doanh thu và giảm 7% về lợi nhuận.

Hiện IN4 đang có 1.2 triệu cổ phiếu đang lưu hành và với tỷ lệ chia cổ tức 40% bằng tiền mặt; ước tính, Công ty sẽ chi gần 5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Tương tự NTC, kể từ khi lên sàn (nằm 2010) IN4 cũng đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ chia cổ tức trung bình đạt 33%.

Như Xuân

FILI

Các tin tức khác
  • LHG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (24/07/2020)
  • CTR: Thông báo về này đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • SCD: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền (24/07/2020)
  • HVH: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • HVH: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HVH (24/07/2020)
  • TA9: Thông báo ngày ĐKCC hốt danh sách trả cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • CTR: Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (24/07/2020)
  • BCF: Thông báo của UBCKNN về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Duyệt không công bố) (24/07/2020)
  • ACL: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (23/07/2020)
  • EIC: Về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức (23/07/2020)