Thứ Năm, 09/07/2020 13:15

TLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TLT của CTCP Viglacera Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/08/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại trụ sở chính Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, địa chỉ: phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

HNX

Các tin tức khác
  • UPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/07/2020)
  • TLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/07/2020)
  • LCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/07/2020)
  • IBSC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (09/07/2020)
  • BSC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (09/07/2020)
  • BSC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (09/07/2020)
  • DBW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (09/07/2020)
  • DS3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (09/07/2020)
  • BOS: Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Chi nhánh TP. HCM (09/07/2020)
  • APL: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 (09/07/2020)