Thứ Hai, 20/07/2020 16:51

TIP: Giải trình biến động KQKD HN và Riêng quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa giải trình biến động KQKD HN và Riêng quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200720_20200720 - TIP - Giai trinh loi nhuan Q2-2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • AIS: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (tăng vốn điều lệ) (20/07/2020)
  • TDG: BCTC quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • TCO: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • TCO: BCTC quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • TCM: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • TCM: BCTC quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • TCL: BCTC quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • HPG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 (20/07/2020)
  • SFN: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (20/07/2020)
  • NTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị (20/07/2020)