Thứ Năm, 16/07/2020 11:21

Textaco báo lãi ròng 6 tháng đầu năm giảm 40%

CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (Textaco, HNXTET) báo lãi sau thuế quý 2 tăng 60%, đạt gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi ròng của Công ty đã giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và giá vốn hàng bán của TET lần lượt giảm 18% và 25% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, TET có lãi gộp giảm 11%, còn hơn 6 tỷ đồng. Dù vậy, biên lãi gộp của Công ty đã tăng từ 51% lên 55%.

Doanh thu giảm, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 31%, chiếm hơn 3 tỷ đồng đã kéo lợi nhuận trước và sau thuế của TET sụt giảm 38% và 40% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt gần 4 tỷ đồng và 3 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Năm 2020, TET chỉ đặt kế hoạch doanh thu đạt 21.8 tỷ đồng và bỏ ngỏ kế hoạch lợi nhuận. Với kết quả trên, TET đã thực hiện được 53% chỉ tiêu doanh thu sau 6 tháng.

Trong kỳ, TET ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 39% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giảm tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh.

Tính đến ngày 30/06/2020, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 15% so với đầu năm, nâng tổng tài sản của TET nhích nhẹ 2%.

Nợ phải trả của Công ty tăng 27% so với đầu năm chủ yếu do phải trả ngắn hạn khác gấp 2 lần hồi đầu năm.

Từ đầu năm 2020 đến nay, cổ phiếu TET gần như không có thanh khoản khi có rất ít giao dịch. Hiện thị giá TET ở mức 29,900 đồng/cp, giảm hơn 10% so với đầu năm 2019.

Khang Di

FILI

Các tin tức khác
  • FDC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 (15/07/2020)
  • CSM: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung (15/07/2020)
  • BKC: Thông báo ký hợp đồng với công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (15/07/2020)
  • DNP: DNP hoàn thành thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (15/07/2020)
  • LBE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (15/07/2020)
  • TLG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (15/07/2020)
  • HOSE: Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính quý 2/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 14/07/2020) (15/07/2020)
  • VPW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (15/07/2020)
  • VCM: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2020 (15/07/2020)
  • VMS: Nghị quyết HĐQT (15/07/2020)