Thứ Hai, 27/07/2020 14:19

TDG: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (mã CK: TDG) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200727_20200727 - TDG - TB ngay dkcc chot ds tham du DHDCD bat thuong.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • Cảng Đình Vũ chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25% (27/07/2020)
  • DPM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền (27/07/2020)
  • DVP: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền (27/07/2020)
  • TA9: TB hủy chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019 (27/07/2020)
  • Tuần cuối tháng 7, đơn vị nào chốt chia cổ tức tiền mặt 50%? (26/07/2020)
  • LHG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (24/07/2020)
  • CTR: Thông báo về này đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • SCD: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền (24/07/2020)
  • HVH: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • HVH: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HVH (24/07/2020)