Thứ Ba, 21/07/2020 13:23

Tăng 45% chi phí dự phòng, lãi trước thuế nửa đầu năm Bac A Bank giảm 19%

Ngân hàng TMCP Bắc Á (UPCoM: BAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020. Lợi nhuận trước và sau thuế 6 tháng đầu năm của Ngân hàng giảm 19% so với cùng kỳ, chỉ đạt 353 tỷ đồng và 283 tỷ đồng. Nợ xấu tăng 19% so với đầu năm.

Nhìn chung hoạt động kinh doanh trong quý 2/2020 và cả 6 tháng đầu năm của BAB đều không được khả quan.

Trong riêng quý 2, thu nhập lãi thuần của BAB giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 511 tỷ đồng, trong khi lãi từ hoạt động dịch vụ lại tăng mạnh 37%, đạt 29 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đem về khoản lãi gấp 2.1 lần cùng kỳ, ghi nhận hơn 15 tỷ đồng. Hoạt động khác có lãi gần 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ hơn 3 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối báo lỗ 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1 tỷ đồng.

Kỳ này, chi phí hoạt động giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 260 tỷ đồng chủ yếu do chi phí cho nhân viên giảm 12%. Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 7% (122 tỷ đồng) và được hoàn nhập 3.8 tỷ đồng chi phí dự phòng.

Do đó, lợi nhuận trước và sau thuế 6 tháng đầu năm của BAB giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 175 tỷ đồng và 140 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, hoạt động chính của Ngân hàng suýt soát cùng kỳ năm trước, khi ghi nhận 952 tỷ đồng, đồng thời, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lại giảm đến 33%, chủ yếu do thu nhập từ dịch vụ tư vấn giảm đến 60%.

Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư báo lãi 22.5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 1 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng báo lỗ gần 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi đến hơn 7 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng nhẹ 5% lên mức 502 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh 45% lên mức gần 165 tỷ đồng. Do đó, 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước và sau thuế của BAB giảm đến 19%, chỉ còn 353 tỷ đồng và 283 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch lãi trước thuế 700 tỷ đồng của năm 2020, BAB đã thực hiện được 50% kế hoạch lợi nhuận năm sau nửa đầu năm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của BAB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của BAB

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của BAB đạt 110,928 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm chủ yếu nhờ các khoản phải thu tăng 13%. Cho vay khách hàng xấp xỉ đầu năm, ghi nhận 74,015 tỷ đồng. Tiền gửi tại NHNN giảm đến 48%, chỉ còn 259 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tăng 11% so với đầu năm, lên mức 84,278 tỷ đồng, trong đó, tiền gửi có kỳ hạn tăng đến 11%. Tiền gửi và vay các TCTD khác giảm đến 40%, chỉ còn 8,676 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối tăng 34% so với đầu năm, đạt 1,104 tỷ đồng.0

Một số chỉ tiêu tài chính của BAB tính đến 30/06/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của BAB

Tại ngày 30/06/2020, BAB còn hơn 473 tỷ đồng giá trị trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành, trong đó, BAB trích lập dự phòng giảm giá hơn 464 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/06/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của BAB

Về tình hình chất lượng cho vay, tổng nợ xấu của BAB tăng 19% so với đầu năm khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tăng từ 0.69% lên mức 0.8%. Trong đó, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) lần lượt tăng 66% và 35%.

Hàn Đông

FILI

Các tin tức khác
  • NHNN đề xuất lùi lộ trình siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn  (21/07/2020)
  • TPBank: Lợi nhuận quý 2 tăng 34%, nợ xấu tăng 20% (21/07/2020)
  • Thu từ dịch vụ của VIB tăng mạnh trong quý 2 (20/07/2020)
  • Cổ đông lớn hoàn tất mua 10 triệu cp HDBank theo đăng ký (20/07/2020)
  • Ngân hàng nào đã được NHNN nới room tín dụng? (20/07/2020)
  • 5 thủ đoạn cho vay lãi nặng người dân nên cảnh giác (20/07/2020)
  • Đường đi của tiền... (20/07/2020)
  • Ông Trầm Bê hầu tòa ngày 23/7 (19/07/2020)
  • Ký vay giùm, hàng chục hộ dân bị tòa buộc trả cho ngân hàng hàng trăm tỉ đồng (17/07/2020)
  • Tỷ giá trung tâm USD/VND và chỉ số DXY trái chiều (17/07/2020)