Thứ Hai, 20/07/2020 10:13

QCG: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên công bố Báo cáo tài chính quý 2/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 17/07/2020). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây:

 

 
 

Tài liệu đính kèm:
20200720_DS CTCK DA CONG BO BCTC QUY 2-2020 (tinh den het ngay 17072020).pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • UIC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với quý 2/2019 (20/07/2020)
  • REE: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 (20/07/2020)
  • FTS: BCTC quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/07/2020 (20/07/2020)
  • DHM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 (20/07/2020)
  • CLC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 (20/07/2020)
  • REE: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 (20/07/2020)
  • NLG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 (20/07/2020)
  • KPF: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 (20/07/2020)
  • Ngấm đòn Covid-19, lãi ròng quý 2 của SCS giảm 22% (20/07/2020)