Thứ Ba, 21/07/2020 11:16

PXS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với quý 2/2019

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với quý 2/2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200721_20200720 - PXS - Giải trình Biến động SXKD Quý 2.2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • LCD: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (21/07/2020)
  • HAX: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với quý 2/2019 (21/07/2020)
  • DAT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với quý 2/2019 (21/07/2020)
  • PAC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với quý 2/2019 (21/07/2020)
  • DXG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với quý 2/2019 (21/07/2020)
  • BMI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với quý 2/2019 (21/07/2020)
  • PVI: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (21/07/2020)
  • VFG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với quý 2/2019 (21/07/2020)
  • TVS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với quý 2/2019 (21/07/2020)
  • AGG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với quý 2/2019 (21/07/2020)